Werken met onafhankelijke adembescherming

Het werken met onafhankelijke adembescherming wordt gezien als een risicovolle taak, waarvoor specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn.

Door het volgen van de training ‘Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en systemen’ kent de cursist de theoretische achtergronden en is hij/zij door middel van simulaties geoefend voor het veilig en verantwoord gebruiken van onafhankelijke adembescherming in de dagelijkse praktijk.

Cursus Werken met onafhankelijke adembescherming Basis of Herhaling + Dräger examen

 
Klassikale training + Dräger examen
Doelstelling De cursist kan na het volgen van deze training op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem gebruiken, controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.
Doelgroep Personen die werkzaam zijn in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is.
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
 • Gebruik van ademluchtapparatuur tijdens de training
 • Dräger-examen
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd cursist 18 jaar
 • Geldige medische verklaring van geschiktheid*
 • Cursist dient glad geschoren te zijn en mag geen belemmerende sieraden dragen.
 • Cursisten welke deelnemen aan de herhalingstraining dienen reeds in het bezit te zijn van het certificaat ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’.

*het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de cursist een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijke adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel tijdens de training als het examen noodzakelijk.

Cursusniveau MBO
Cursusduur Basistraining: 2 dagen incl. examen
Herhalingstraining: 1 dag incl. examen
Klassikale training De klassikale training wordt uitgevoerd door inhoudsdeskundigen van Dräger Nederland B.V. en vindt plaats op de Dräger oefenbaan te Botlek Rotterdam.
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 12 deelnemers.
Programma  Theorie

 • Gasgevaren
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Werkduurberekening
 • Indeling en verschillende soorten adembescherming
 • Eisen aan adembescherming
 • Inzetlimieten aan adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Werking en gebruik ademluchtlijnsystemen

Praktijk

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem in een ademluchtoefenbaan
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

Dräger Examen

Examen Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen. Het praktijkexamen wordt uitgevoerd in duo’s. Zowel het theorie- als het praktijkexamen dienen met een voldoende resultaat te worden afgerond om te slagen.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt een digitaal certificaat in zijn/haar profiel. Het certificaat is 3 jaar geldig.
Register Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs Basis: €335,- exclusief BTW
Herhaling: €235,- exclusief BTW