Gasmeten Ex-Ox-Tox Industrie (klassikaal)

Voordat er in een besloten ruimte gewerkt kan worden, is het noodzakelijk dat er een gasmeting wordt verricht. Hierbij is het van groot belang dat deze gasmeting op de juiste manier en betrouwbaar wordt verricht.

Het opleiden van medewerkers om te zorgen dat zij een betrouwbare gasmeting kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld explosieve- of giftige dampen, of voor het bepalen van het zuurstofgehalte in een ruimte, is hierbij de basis. De opleiding die is in samenwerking met de inhoudsdeskundigen binnen Dräger Nederland BV tot stand gekomen, voldoet aan de gestelde eisen in de SSVV Opleidingen Gids.

Cursuspakket Gasmeten Industrie Ex- Ox- Tox Basis/Herhaling NL

 
Klassikaal inclusief Dräger-examen
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over selectie, bediening en juiste inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen.
Doelgroep Voor iedereen die verantwoordelijk is voor meet-technische taken ten behoeve van de bescherming van personen, installaties, alsook voor leidinggevenden, vakkrachten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen en het vrijgeven van besloten ruimten.
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
 • Dräger- examen
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd cursist 18 jaar
 • MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
 • Cursisten welke deelnemen aan de herhalingtraining dienen reeds in het bezit te zijn van het certificaat ‘Gasmeten Ex-Ox-Tox’.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Basistraining: 2 dagen incl. examen
Herhalingstraining: 1 dag incl. examen
Klassikale dag Deze dag wordt uitgevoerd door inhoudsdeskundigen van Dräger Nederland B.V. en vindt plaats bij Dräger Nederland B.V. te Hoogvliet of Zoetermeer.
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.
Programma  Theorie

 • wet- en regelgeving
 • fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
 • explosie- en brandgevaar (Ex)
 • vergiftigingsgevaar (Tox)
 • (wettelijke) grenswaarden
 • chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
 • meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • het meten van gassen en dampen en het interpreteren van meetgegevens
 • meetstrategie
 • besloten ruimten

Praktijk

 • meten met behulp van gasdetectiebuisjes
 • meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
 • uitvoeren van metingen op practica opstellingen

Dräger-examen

Examen Indien de cursist het onderdeel ‘handelingen gasmeten’ met een voldoende beoordeling heeft afgerond, kan hij of zij deelnemen aan het theorie- examen. Als beide onderdelen met een voldoende resultaat zijn afgesloten, is de cursist geslaagd.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor het Dräger examen ontvangt een digitaal certificaat in zijn/haar profiel en een pas per post. Het certificaat is 3 jaar geldig.
Register Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs Basis: €295,- exclusief BTW
Herhaling: €195,- exclusief BTW