Gasmeten Ex-Ox-Tox Industrie SOG (klassikaal)

Voordat er in een besloten ruimte gewerkt kan worden, is het noodzakelijk dat er een gasmeting wordt verricht. Hierbij is het van groot belang dat deze gasmeting op de juiste manier en betrouwbaar wordt verricht.

Het opleiden van medewerkers om te zorgen dat zij een betrouwbare gasmeting kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld explosieve- of giftige dampen, of voor het bepalen van het zuurstofgehalte in een ruimte, is hierbij de basis. De opleiding die is in samenwerking met de inhoudsdeskundigen binnen Dräger Nederland BV tot stand gekomen, voldoet aan de gestelde eisen in de SSVV Opleidingen Gids.

Cursuspakket Gasmeten Ex- Ox- Tox Basis/Herhaling NL SOG

 
Klassikaal inclusief SOG-examen
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over selectie, bediening en juiste inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen alsook die van brandbare gassen en dampen welke voorkomen in de (petro)chemische industrie.
Doelgroep Voor iedereen binnen de (petro)chemische industrie die verantwoordelijk is voor meet technische taken ten behoeve van de bescherming van personen, installaties en de omgeving.
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
 • SOG- examen
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd cursist 18 jaar
 • MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
 • Geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma. Kijk voor onze VCA cursussen op VCAdirect.
 • Cursisten welke deelnemen aan de herhalingtraining dienen reeds in het bezit te zijn van het certificaat ‘Gasmeten Ex-Ox-Tox’.
Cursusniveau MBO
Cursusduur Basistraining: 2 dagen incl. examen
Herhalingstraining: 1 dag incl. examen
Voorbereiding Het bestuderen van het vooraf toegezonden lesmateriaal.
Belangrijk:
Indien de cursist zich korter dan 3 werkdagen voor aanvang inschrijft, kunnen wij het boek niet op tijd afleveren. De cursist ontvangt dan het lesboek op de klassikale dag zelf van de docent.
Aanvullende documenten De cursist ontvangt in de bevestigingsmail een link naar een aantal relevante documenten van VCA Infra.
Klassikale dag Deze dag wordt uitgevoerd door docenten van Dräger Nederland B.V. en vindt plaats bij Dräger Nederland B.V. te Hoogvliet of Zoetermeer.
Minimaal 6 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.
Programma Theorie

 • wet- en regelgeving
 • fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
 • explosie- en brandgevaar (Ex)
 • vergiftigingsgevaar (Tox)
 • (wettelijke) grenswaarden
 • chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
 • meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • het meten van gassen en dampen en het interpreteren van meetgegevens
 • meetstrategie
 • besloten ruimten

Praktijk

 • meten met behulp van gasdetectiebuisjes
 • meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
 • uitvoeren van metingen op practica opstellingen

SOG-examen

Diploma Iedere cursist die geslaagd is voor het SOG- examen ontvangt een SOG-diploma ‘Gasmeten’. Tevens ontvangt men het diploma in pdf in zijn/haar profiel. Het diploma is 3 jaar geldig. Het diploma is geldig in Nederland.
Register Diploma’s worden geregistreerd in het CDR register van de VCA Examenbank. Tevens wordt het diploma geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs Basis: €460,00 exclusief BTW
Herhaling: €290,00 exclusief BTW