Gasmeten Basis SOG (e-learning & 2 praktijkdagen)

Voordat er in een besloten ruimte gewerkt kan worden, is het noodzakelijk dat er een gasmeting wordt verricht. Hierbij is het van groot belang dat deze gasmeting op de juiste manier en betrouwbaar wordt verricht. Het opleiden van medewerkers om te zorgen dat zij een betrouwbare gasmeting kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld explosieve- of giftige dampen, of voor het bepalen van het zuurstofgehalte in een ruimte, is hierbij de basis. De opleiding die is samenwerking met de inhoudsdeskundigen binnen Dräger Nederland BV tot stand gekomen.

Inhoud van de Basisopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox SOG-kwalificatie (e-learning & 2 praktijkdagen)

 
E-learning & 2 Klassikale dagen incl. SOG-examen
Doelstelling Na de opleiding is de kandidaat in staat:

 • Ex-Ox-Tox metingen op meetopstellingen uit te voeren
 • Instrumenten te bedienen voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen welke voorkomen in de (petro)chemische industrie
 • Gasmetingen te verrichten in een industriële omgeving, in zeecontainers of andere besloten ruimten
Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor personen binnen de (petro)chemische industrie welke op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.
Cursusduur Gasmeten e-learning ca. 6 uur.
2 klassikale dagen incl. SOG examen.
Talen Nederlands
Toelatingseisen
 • Om deel te kunnen nemen aan de klassikale training is het verplicht de online studie succesvol af te ronden.
 • Minimale leeftijd kandidaat 18 jaar
 • Niet kleurenblind zijn
 • MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
 • Geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma

Bekijk onze VCA-cursussen

Cursuspakket
 • 8 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Twee proefexamens
 • Lesmateriaal per post
 • Relevante documenten van VCA-infra
 • Klassikale training
 • SOG-examen

Een demo van deze interactieve e-learning modules kunt u hier bekijken.

Cursusinhoud E-learning Gasmeten

 • Wet- en regelgeving
 • Fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • Zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
 • Explosie- en brandgevaar (Ex)
 • Vergiftigingsgevaar (Tox)
 • (Wettelijke) grenswaarden
 • Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
 • Meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • Het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
 • Meetstrategie
 • Besloten ruimten

Praktijk

 • Meten met behulp van gasdetectiebuisjes
 • Meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
 • Uitvoeren van metingen op practica opstellingen

SOG examen

 • In de middag op de tweede opleidingsdag wordt het SOG-examen afgelegd. Deze bestaat uit de deelexamens ‘Gasmeten algemeen en ‘Meetopdrachten’.
Examen Als de kandidaat het Theorie- en praktijkexamen SOG-gasmeten succesvol heeft afgerond en de docent de kandidaat competent heeft verklaard dan is de kandidaat geslaagd.
Bewijs van deelname De kandidaat dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de kandidaat door de e-learning Gasmeten door te nemen en vervolgens het online theorie-examen met succes af te ronden.
Diploma De kandidaat ontvangt een SOG-diploma ‘Gasmeten’.
Geldigheid diploma Het diploma is 3 jaar geldig. Kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling. Het diploma is geldig in Nederland.
Register Diploma’s worden geregistreerd in het CDR-register.
Prijs  € 545,- exclusief btw