Onafhankelijke ademluchttoestellen herhaling SOG

Het werken met onafhankelijke adembescherming wordt gezien als een risicovolle taak, waarvoor specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn. Door het volgen van de training ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’ kent de cursist de theoretische achtergronden en is hij/zij door middel van simulaties geoefend voor het veilig en verantwoord gebruiken van onafhankelijke adembescherming in de dagelijkse praktijk. De opleiding is te volgen met Dräger examen of met SOG-examen. Wanneer voor de trainingsvariant met SOG-examen wordt gekozen, voldoet de training aan de gestelde eisen in de SSVV Opleidingen Gids.

Inhoud van de Herhalingsopleiding werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen SOG kwalificatie

 
E-learning & praktijk incl. SOG-examen
Doelstelling Na het volgen van de training is de volgende kennis opgefrist:

 • Het werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen
 • Het veilig werken binnen de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen
Doelgroep Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in bezit zijn van het SOG-diploma’’Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen’’ waarvan de geldigheidstermijn (bijna) is verlopen. De opleiding richt zich op personen die werkzaam zijn binnen de (petro)chemische industrie in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. De concentratie gevaarlijke stoffen in de omgevingen waarin deze personen werkzaam zijn overschrijden de IDLH en PAC-2 richtlijnen niet (conform richtlijnen SIR adembescherming categorie B).
Cursusduur Ca. 2½ uur online training en 1 dag (inclusief SOG-examen).
Talen Nederlands
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd deelnemers 18 jaar
 • Geldige medische verklaring van geschiktheid*
 • De kandidaat dient gladgeschoren te zijn, en mag geen belemmerende sieraden dragen.
 • De deelnemer moet ten tijde van het examen in bezit zijn van een geldig B-VCA. VOL-VCA of VIL-VCU diploma.

 *Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijke adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel tijdens de training als het examen noodzakelijk.

Cursuspakket
 • 7 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen, waarvoor men geslaagd moet zijn om toegang te krijgen tot de praktijksessie en welke tevens als proefexamen voor het SOG theorie-examen geldt
 • Praktijksessie
 • Gebruik van ademluchtapparatuur tijdens de training
 • SOG-examen theorie- en praktijkexamen
Cursusinhoud E-learning Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen

 • Introductie in adembescherming
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Opbouw en ingebruikname ademluchttoestel
 • Opbouw en ingebruikname ademluchtlijnsysteem
 • Werkduurberekeningen
 • Grenzen aan gebruik van onafhankelijke adembescherming

Praktijk

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

SOG-examen

De opleiding wordt afgesloten met een SOG-examen. Het SOG-examen bestaat uit twee deelexamens, namelijk een theorie-examen en een praktijkexamen.

Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijksessie. Dit Bewijs behaalt de cursist door de e-learning Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen door te nemen en vervolgens het online theorie-examen met succes af te ronden.
Examen Het onafhankelijke SOG-examen wordt door PBNA verzorgd. Dit houdt in dat het afgegeven certificaat landelijk erkend is en breed geaccepteerd wordt.
Diploma Iedere kandidaat die geslaagd is voor het examen ontvangt een SOG-diploma ‘’Werken met onafhankelijke adembescherming’’.
Geldigheid diploma Het diploma is 3 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van tevoren een oproep voor herhaling. Het diploma is geldig in Nederland.
Register Diploma’s worden geregistreerd in het CDR-register van de VCA Examenbank.
Prijs  € 347,- exclusief btw