Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
(e-learning + 1 praktijkdag + NIBHV-examen)

Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat dit beheer, de controle en het onderhoud op de juiste wijze plaatsvindt. Eén van de voorwaarden waaraan voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie bij zowel oplevering als instandhouding (hercertificering) moet worden voldaan, is de aanwezigheid van ten minste één gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie. Het voldoen aan de criteria van beheerder wordt aangetoond met het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Inhoud van de opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (e-learning + 1 praktijkdag + NIBHV-examen)

 
  E-learning & klassikale training incl. het NIBHV-examen
Doelstelling Het primaire doel van deze opleiding is dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eis. Daarnaast stelt de opgedane kennis de cursist in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met de meest voorkomende situaties t.a.v. het beheer en gebruik van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Doelgroep Voor personen die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Cursusduur 3 uur online leren, ca. 1 uur zelfstandig uitwerken projectopdracht en 5 uur de klassikale training.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • 4 e-learning modules inclusief oefentoetsen
 • Online theorie-examen
 • NIBHV-lesboek
 • Klassikale training
 • Erkend NIBHV-examen BBMI-OAI
Cursusinhoud Theorie

 • De beheerder
 • De wettelijke basis
 • De techniek
 • De werkzaamheden van de beheerder
 • Introductie, inleveren projectopdrachten en beantwoorden vragen n.a.v. online training en NIBHV boek.

Praktijk

 • De brandmeldinstallatie (BMI).
 • Maandelijkse, 4/8-maandelijkse en 12-maandelijkse controles van BMI en OAI.
 • Verschillende typen ontruimingsalarminstallaties (OAI).
 • Het testen van melders en het vervangen van ruitjes van handbrandmelders in de praktijk.
 • Procedure bij uitschakeling van (delen van) de installatie.
 • NIBHV-examen
 • Afsluiting, beantwoorden van vragen n.a.v. het examen en evaluatie.
Huiswerk-opdracht Met het NIBHV boek ontvangt iedere cursist een projectopdracht. De projectopdracht dient door de cursist zelfstandig te worden uitgewerkt. De uitwerking van de projectopdracht dient (op papier) te worden meegenomen naar de klassikale sessie. De uitwerking van de projectopdracht kost de cursist ca. 1 uur.De projectopdracht maakt onderdeel uit van het examen. Indien de projectopdracht niet gemaakt is, of de cursist vergeet de uitwerking mee te nemen naar de klassikale dag, dan kan de cursist niet aan het NIBHV-examen deelnemen!
Examen Voor het schriftelijke NIBHV-examen is 45 minuten beschikbaar. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen, waar 17 goed beantwoord dienen te worden om te slagen. Ook dient de uitwerking van de gemaakte projectopdracht als voldoende beoordeeld te worden.
Bewijs van deelname Indien de cursist is geslaagd voor het online theorie-examen krijgt de cursist toegang tot het Bewijs van deelname in het profiel. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de klassikale training.
Diploma Iedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt het NIBHV-diploma BBMI-OAI.
Geldigheid diploma Het diploma is voor onbepaalde tijd geldig. Het diploma is alleen geldig in Nederland.
Prijs € 285,- exclusief btw