Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI)

Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat dit beheer, de controle en het onderhoud op de juiste wijze plaatsvindt.

Een van de voorwaarden waaraan voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie bij zowel oplevering als instandhouding (hercertificering) moet worden voldaan, is de aanwezigheid van tenminste een gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie. Het voldoen aan de criteria van beheerder wordt aangetoond met het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Cursuspakket Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI)

 
Klassikaal + NIBHV-examen E-learning + Klassikale dag + NIBHV-examen
Doelstelling Het primaire doel van deze opleiding is dat de organisatie voldoet aan de wettelijke eis. Daarnaast stelt de opgedane kennis de cursist in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met de meeste voorkomende situaties t.a.v. het beheer en gebruik van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Doelgroep Voor personen die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang training
 • Klassikale training
 • Erkend NIBHV examen BMI-OAI
 • Online training + NIBHV lesboek
 • Klassikale sessie
 • Erkend NIBHV examen BMI-OAI
Toelatingseisen Geen. Enige technische kennis en affiniteit met de eigen BHV organisatie is een pre.
Cursusniveau MBO
Cursusduur 1,5 dag Ca. 3 uur online leren, ca. 1 uur uitwerken projectopdracht en 5 uur klassikale sessie.
Voorbereiding Voor aanvang van de 1e lesdag – geen
Voor aanvang van de 2e lesdag – het maken van de huiswerkopdracht welke op de 1e lesdag aan de cursist wordt verstrekt. Deze huiswerkopdracht maakt deel uit van het examen.
Vóór de klassikale sessie dient de cursist geslaagd te zijn voor het online theorie- examen, het ‘’Bewijs van deelname’’ te printen en mee te nemen naar de klassikale sessie. Tevens dient de deelnemer de aan hem of haar toegestuurde projectopdracht uitgewerkt te hebben en de uitwerking hiervan mee te nemen naar de klassikale sessie.
Inhoud online training n.v.t.
 • 4 online modules
 • oefentoets per module
 • theorie-examen
Modules online training n.v.t.
 • De beheerder
 • de wettelijke basis
 • De techniek
 • De werkzaamheden van de beheerder
Online oefentoets n.v.t. Iedere leermodule heeft een oefentoets zodat de cursist zijn/haar kennis kan toetsen. Het maken van de oefentoets is niet verplicht en heeft dan ook geen invloed op het voortgangspercentage.
Online theorie-examen n.v.t. 2 pogingen voor het theorie-examen.
Bewijs van deelname n.v.t. Indien de cursist is geslaagd voor het online theorie-examen krijgt de cursist toegang tot het Bewijs van deelname in het profiel. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de klassikale sessie.
NIBHV boek n.v.t. Iedere cursist krijgt na inschrijving het NIBHV boek ‘Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie’ thuisgestuurd. Dit boek kan als naslagwerk gebruikt worden naast de e-learning. Tevens bevat het boek extra oefenvragen. Belangrijk: Hoewel het boek direct wordt verzonden, duurt het in de praktijk in de regel minimaal 4 werkdagen voordat het boek per post is ontvangen.
Opdracht Op de 1e lesdag ontvangt iedere cursist een huiswerkopdracht. De opdracht dient door de cursist zelfstandig te worden uitgewerkt. De uitwerking van de opdracht dient (op papier) te worden meegenomen naar de 2e lesdag. De uitwerking van de opdracht kost de cursist ca. 1 uur.
De opdracht maakt onderdeel uit van het examen. Indien de opdracht niet gemaakt is, of de cursist vergeet de uitwerking mee te nemen naar de 2e lesdag, dan kan de cursist niet aan het NIBHV examen deelnemen.
Met het NIBHV boek ontvangt iedere cursist een projectopdracht. De projectopdracht dient door de cursist zelfstandig te worden uitgewerkt. De uitwerking van de projectopdracht dient (op papier) te worden meegenomen naar de praktijksessie. De uitwerking van de projectopdracht kost de cursist ca. 1 uur.
De projectopdracht maakt onderdeel uit van het examen. Indien de projectopdracht niet gemaakt is, of de cursist vergeet de uitwerking mee te nemen naar de praktijksessie, kan er niet aan het NIBHV examen worden deelgenomen!
Klassikale sessie De klassikale sessie wordt uitgevoerd door inhoudsdeskundige van Dräger Nederland B.V. en vindt plaats te Zoetermeer.
Minimaal 7 deelnemers, maximaal 12 deelnemers. Praktijksessies worden georganiseerd in kleine groepen zodat er altijd voldoende aandacht is voor iedere individuele cursist en een optimaal leerrendement behaald kan worden.
Programma  09:00 – 16:00 en 09:00 – 13:00

 • Het doel van een brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie
 • Wanneer zijn een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist?
 • Aan welke eisen moet een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voldoen?
 • Opbouw en werking van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, inclusief de daarbij behorende elementen als (hand)brandmelders, slow-whoop, nevenindicatoren etc.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder
 • Maandelijkse, 4-maandelijkse en jaarlijkse controles door de beheerder
 • Preventief onderhoud en kleine reparaties door de beheerder
 • Afhandelen van alarm- en storingsmeldingen
 • Het bijhouden van het logboek
 • Afstemming tussen beheerder en onderhoudsdeskundige
 • Wijzigingen in (het gebruik van) een gebouw
 • Uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie
09:00 -14:00

 • Introductie, inleveren projectopdrachten en beantwoorden vragen n.a.v. online training en NIBHV boek.
 • De brandmeldinstallatie (BMI).
 • Maandelijkse, 4/8 maandelijkse en 12-maandelijkse controles van BMI en OAI.
 • Verschillende typen ontruimingsalarminstallaties (OAI).
 • Het testen van melders en het vervangen van ruitjes van handbrandmelders in de praktijk.
 • Procedure bij uitschakeling van (delen van) de installatie.
 • NIBHV examen
 • Afsluiting, beantwoorden van vragen n.a.v. het examen en evaluatie.

Examen
Het NIBHV examen BMI-OAI is een officieel landelijk examen. Voor het examen is 45 minuten beschikbaar. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen, waarom 17 goed beantwoord dienen te worden om te slagen. Tevens dient de gemaakte huiswerkopdracht als voldoende beoordeeld te worden.
Diploma Iedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt het NIBHV diploma BMI-OAI binnen 4 tot 5 weken per post. Tevens ontvangt de cursist een kopie van dit diploma in pdf in zijn/haar profiel. Het diploma is onbeperkt geldig. Het diploma is alleen geldig in Nederland.
Register Diploma’s worden geregistreerd in de PlusPort Academy.
Prijs €395,- exclusief BTW
 €225,- exclusief BTW