Onafhankelijke adembescherming

Het werken met onafhankelijke adembescherming wordt gezien als een risicovolle taak, waarvoor specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn. Door het volgen van de training ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’ kent de cursist de theoretische achtergronden en is hij/zij door middel van simulaties geoefend voor het veilig en verantwoord gebruiken van onafhankelijke adembescherming in de dagelijkse praktijk. De opleiding is te volgen met Dräger examen of met SOG-examen. Wanneer voor de trainingsvariant met SOG-examen wordt gekozen, voldoet de training aan de gestelde eisen in de SSVV Opleidingen Gids.

Inhoud van de Basisopleiding werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen

 
E-learning & praktijk
Doelstelling Na de opleiding is de kandidaat in staat:

 • Op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem te gebruiken
 • Te controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik
Doelgroep Personen die werkzaam zijn in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is.
Cursusduur Ca. 2½ uur online training en 1 praktijkdag.
Talen Nederlands
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd deelnemers 18 jaar
 • Geldige medische verklaring van geschiktheid*
 • De kandidaat dient glad geschoren te zijn, en mag geen belemmerende sieraden dragen.

 *Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijke adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel tijdens de training als het examen noodzakelijk.

Cursuspakket
 • 7 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen, waarvoor men geslaagd moet zijn om toegang te krijgen tot de praktijksessie
 • Eéndaagse praktijksessie
 • Gebruik van ademluchtapparatuur tijdens de training
Cursusinhoud E-learning Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen

 • Introductie in adembescherming
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Opbouw en ingebruikname ademluchttoestel
 • opbouw en ingebruikname ademluchtlijnsysteem
 • Werkduurberekeningen
 • Grenzen aan gebruik van onafhankelijke adembescherming

Praktijk

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem
Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijksessie. Dit Bewijs behaalt de cursist door de e-learning Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen door te nemen en vervolgens het online theorie-examen met succes af te ronden.
Examen Aan het einde van de praktijksessie wordt een Proeve van bekwaamheid afgenomen.
Certificaat Iedere kandidaat die geslaagd is voor het examen ontvangt een digitaal certificaat Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen in zijn/haar profiel.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 3 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van tevoren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 365,- exclusief btw