Onafhankelijke ademluchttoestellen herhaling

Het werken met onafhankelijke adembescherming wordt gezien als een risicovolle taak, waarvoor specifieke kennis en vaardigheden benodigd zijn. Door het volgen van de training ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’ kent de cursist de theoretische achtergronden en is hij/zij door middel van simulaties geoefend voor het veilig en verantwoord gebruiken van onafhankelijke adembescherming in de dagelijkse praktijk. De opleiding is te volgen met Dräger examen of met SOG-examen. Wanneer voor de trainingsvariant met SOG-examen wordt gekozen, voldoet de training aan de gestelde eisen in de SSVV Opleidingen Gids.

Inhoud van de Herhalingsopleiding werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen

 
E-learning en praktijk
Doelstelling Na het volgen van de training is de volgende kennis opgefrist:

 • Het werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen
 • Het veilig werken binnen de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen
Doelgroep Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het certificaat ‘’Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en- systemen’’ waarvan de geldigheidstermijn (bijna) is verlopen.
Cursusduur Ca. 2½ uur online training en 5½ uur praktijktraining.
Talen Nederlands
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd deelnemers 18 jaar
 • Geldige medische verklaring van geschiktheid*
 • De kandidaat dient gladgeschoren te zijn, en mag geen belemmerende sieraden dragen.

 *Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijke adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel tijdens de training als het examen noodzakelijk.

Cursuspakket
 • 7 e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen, waarvoor men geslaagd moet zijn om toegang te krijgen tot de praktijksessie
 • Praktijksessie
 • Gebruik van ademluchtapparatuur tijdens de training
Cursusinhoud E-learning Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen

 • Introductie in adembescherming
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Opbouw en ingebruikname ademluchttoestel
 • opbouw en ingebruikname ademluchtlijnsysteem
 • Werkduurberekeningen
 • Grenzen aan gebruik van onafhankelijke adembescherming

Praktijk

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem
Bewijs van deelname De cursist dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijksessie. Dit Bewijs behaalt de cursist door de e-learning Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen door te nemen en vervolgens het online theorie-examen met succes af te ronden.
Examen Aan het einde van de praktijksessie wordt een Proeve van bekwaamheid afgenomen.
Certificaat Iedere kandidaat die geslaagd is voor het examen ontvangt een digitaal certificaat Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen in zijn/haar profiel.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 3 jaar geldig. Cursisten krijgen ruim van tevoren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 288,- exclusief btw