Gasmeten Basis (e-learning & praktijk)

Voordat er in een besloten ruimte gewerkt kan worden, is het noodzakelijk dat er een gasmeting wordt verricht. Hierbij is het van groot belang dat deze gasmeting op de juiste manier en betrouwbaar wordt verricht. Het opleiden van medewerkers om te zorgen dat zij een betrouwbare gasmeting kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld explosieve- of giftige dampen, of voor het bepalen van het zuurstofgehalte in een ruimte, is hierbij de basis. De opleiding is in samenwerking met de inhoudsdeskundigen binnen Dräger Nederland BV tot stand gekomen.

Inhoud van de Basisopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox (e-learning & 1 praktijkdag)

 
E-learning & praktijk
Doelstelling Na de opleiding is de kandidaat in staat:

 • Ex-Ox-Tox metingen op meetopstellingen uit te voeren
 • Instrumenten te bedienen voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen
 • Gasmetingen te verrichten in een industriële omgeving, in zeecontainers of andere besloten ruimten
Doelgroep Voor iedereen die verantwoordelijk is voor meet-technische taken ten behoeve van de bescherming van personen, installaties, alsook voor leidinggevenden, vakkrachten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen en het vrijgeven van besloten ruimten.
Cursusduur 6 uur online leren & 1 praktijkdag
Talen Nederlands
Toelatingseisen
 • Om deel te kunnen nemen aan de klassikale training is het verplicht de online studie succesvol af te ronden
 • Minimale leeftijd kandidaat 18 jaar
 • MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
Cursuspakket
 • 8 e-learning modules inclusief oefentoetsen
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen
 • Klassikale praktijkdag

Een demo van deze interactieve e-learning modules kunt u hier bekijken.

Cursusinhoud E-learning 

 • Wet- en regelgeving
 • Algemene fysische eigenschappen
 • OX- zuurstof
 • EX- brand en explosiegevaar
 • TOX- toxische stoffen
 • Meetprincipes
 • Gasmeten in de praktijk
 • Besloten ruimten

Praktijk

 • Stoffen/gedragingen
 • Gasmeten en technieken
 • Controle meetapparatuur
 • Ex-Ox-Tox metingen op meetopstellingen
 • Meetrapportage en conclusies
Examen Als de kandidaat het online theorie-examen succesvol heeft afgerond en de docent de kandidaat competent heeft verklaard, is de kandidaat geslaagd.
Bewijs van deelname De kandidaat dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de kandidaat door de e-learning Gasmeten en het online theorie-examen met succes af te ronden.
Certificaat De kandidaat ontvangt een digitaal certificaat Gasmeten Ex- Ox- Tox.
Geldigheid certificaat Het certificaat is 3 jaar geldig. Kandidaten krijgen ruim van te voren een oproep voor herhaling.
Prijs  € 299,- exclusief btw