Gasmeten Ex-Ox-Tox Basis (e-learning & praktijk)

Voordat er in een besloten ruimte gewerkt kan worden, is het noodzakelijk dat er een gasmeting wordt verricht. Hierbij is het van groot belang dat deze gasmeting op de juiste manier en betrouwbaar wordt verricht. Dräger Nederland en PlusPort bieden de opleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox aan bestaande uit een online training en een praktijkdag. Hierdoor halveert de trainingsduur voor de cursist. In plaats van 2 dagen hoeft de cursist nog maar 1 dag naar de praktijklocatie toe. Er wordt gewerkt met Dräger apparatuur.

Het opleiden van medewerkers om te zorgen dat zij een betrouwbare gasmeting kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld explosieve- of giftige dampen, of voor het bepalen van het zuurstofgehalte in een ruimte, is hierbij de basis. De opleiding die is in samenwerking met de inhoudsdeskundigen binnen Dräger Nederland BV tot stand gekomen, voldoet aan de gestelde eisen in de SSVV Opleidingen Gids.

Cursuspakket Gasmeten Ex- Ox- Tox Basis NL

 
E-learning & klassikale dag incl. Dräger examen | €295,- exclusief BTW
Doelstelling Kennis verkrijgen over alles wat de cursist moet weten over selectie, bediening en juiste inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen.
Doelgroep Voor iedereen die verantwoordelijk is voor meet-technische taken ten behoeve van de bescherming van personen, installaties, alsook voor leidinggevenden, vakkrachten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen en het vrijgeven van besloten ruimten.
Cursuspakket Online training & 1 klassikale dag bij Dräger Nederland met Dräger examen.
Cursusniveau MBO
Toelatingseisen
 • Minimale leeftijd cursist 18 jaar
 • MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
Cursusduur Ca. 6 uur online leren & 1 klassikale dag
Voorbereiding Vóór de klassikale dag dient de cursist geslaagd te zijn voor het online theorie-examen.
Inhoud online training
 • 8 online modules inclusief oefentoets per module
 • digitaal naslagwerk
 • online theorie-examen
 • bewijs van deelname

 

Modules

 • Wet- en regelgeving
 • Algemene fysische eigenschappen
 • Ox- zuurstof
 • EX- brand en explosiegevaar
 • TOX- toxische stoffen
 • Meetprincipes
 • Gasmeten in de praktijk
 • Besloten ruimten
Online oefentoets Indien relevant heeft een leermodule een oefentoets zodat de cursist zijn/haar kennis kan toetsen. Het maken van de oefentoets is niet verplicht en heeft dan ook geen invloed op het voortgangspercentage.
Digitaal naslagwerk Het naslagwerk kan door de cursist worden geprint voordat de cursist het online theorie-examen heeft gemaakt.
Online theorie-examen Het theorie-examen bestaat uit 2 deelexamens, t.w.

 • deelexamen “Gasmeten Algemeen” en
 • deelexamen “Lezen Chemiekaart”

De cursist dient geslaagd te zijn voor beide deelexamens om in aanmerking te kunnen komen voor het bewijs van deelname.

Bewijs van deelname Nadat de cursist geslaagd is voor het online theorie-examen krijgt de cursist toegang tot het Bewijs van deelname. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de praktijkdag.
Klassikale dag Deze dag wordt uitgevoerd door inhoudsdeskundigen van Dräger Nederland B.V. en vindt plaats bij Dräger Nederland B.V. te Hoogvliet of Zoetermeer. Minimaal 6 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.
Programma

08:30-16:00 uur

Theorie

 • Stoffen/ gedragingen
 • Gasmeten en technieken

Praktijk

 • Controle apparatuur
 • Ex-Ox-Tox metingen op meetopstellingen
 • Meetrapportage en conclusie

Dräger-examen

Certificaat Indien de cursist het online theorie-examen succesvol heeft afgerond en de praktijktrainer de cursist competent heeft verklaard, is de cursist geslaagd. De cursist ontvangen in zijn/haar profiel het certificaat Gasmeten Ex- Ox- Tox. Het certificaat is 3 jaar geldig.
Register Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy waardoor de cursist tijdig een oproep voor vernieuwing ontvangt.
Prijs €245,- exclusief BTW