Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
(1½ praktijkdag)

Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat dit beheer, de controle en het onderhoud op de juiste wijze plaatsvindt. Eén van de voorwaarden waaraan voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie bij zowel oplevering als instandhouding (hercertificering) moet worden voldaan, is de aanwezigheid van ten minste één gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie. Het voldoen aan de criteria van beheerder wordt aangetoond met het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Inhoud van de opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (1½ praktijkdag)

 
  Klassikale training & NIBHV-examen
Doelstelling Het primaire doel van deze opleiding is dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eis. Daarnaast stelt de opgedane kennis de cursist in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met de meest voorkomende situaties t.a.v. het beheer en gebruik van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Doelgroep Voor personen die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Cursusduur 1½ praktijkdag & ca.1 uur zelfstandig projectopdracht uitwerken.
Talen Nederlands
Cursuspakket
 • Lesmateriaal bij aanvang van de training
 • Klassikale training
 • Erkend NIBHV-examen BBMI-OAI
Cursusinhoud
 • Het doel van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
 • Wanneer zijn een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist?
 • Aan welke eisen moet een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voldoen?
 • Opbouw en werking van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, inclusief de daarbij behorende elementen als (hand)brandmelders, slow-whoop, nevenindicatoren etc.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder
 • Maandelijkse, 4-maandelijkse en jaarlijkse controles door de beheerder
 • Preventief onderhoud en kleine reparaties door de beheerder
 • Afhandelen van alarm- en storingsmeldingen
 • Het bijhouden van het logboek
 • Afstemming tussen beheerder en onderhoudsdeskundige
 • Wijzigingen in (het gebruik van) een gebouw
 • Uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie
Huiswerkopdracht Op de 1e lesdag ontvangt iedere cursist een huiswerkopdracht. De opdracht dient door de cursist zelfstandig te worden uitgewerkt. De uitwerking van de opdracht dient (op papier) te worden meegenomen naar de 2e lesdag. De uitwerking van de opdracht kost de cursist ca. 1 uur.

De opdracht maakt onderdeel uit van het examen. Indien de opdracht niet gemaakt is, of de cursist vergeet de uitwerking mee te nemen naar de 2e lesdag, dan kan de cursist niet aan het NIBHV-examen deelnemen!

Examen Het NIBHV-examen BBMI-OAI is een officieel landelijk examen. Voor het examen is 45 minuten beschikbaar. Het examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen, waarvan 17 goed beantwoord dienen te worden om te slagen. Tevens dient de gemaakte huiswerkopdracht als voldoende beoordeeld te worden.
Diploma Iedere cursist die geslaagd is voor het examen ontvangt het NIBHV-diploma BBMI-OAI.
Geldigheid diploma Het diploma is voor onbepaalde tijd geldig. Het diploma is alleen geldig in Nederland.
Prijs € 595,- exclusief btw